Kurset, som ble arrangert i Enhet for Kommunalteknikk sine kurslokaler på Hagelin, hadde 17 deltakere fra 10 medlemmer. Ole Helge Øverli, Norconsult AS/Driftsassistansen i Oppland var kursleder.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener og vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår. Det kreves ingen forkunnskaper. Totalt har dette kurset blitt arrangert 6 ganger: Kristiansund (2012, 2013, 2015), Ålesund (2008) og Molde (2003, 2014). På disse kursene har det til sammen deltatt 116 personer. I utgangspunktet er det ikke tillatt for andre enn elektrofagarbeidere å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Under visse forutsetninger er det likevel mulig for personer uten elektrofagutdanning å utføre nærmere definerte arbeidsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) som tilhører egen arbeidsgiver.

Elektro for ikke-elektrikere. Kristiansund 2015

Engasjerte kursdeltakere på elektrokurset i Kristiansund

Innføring i elektrofaget

Sammen med gjennomgang av skriftlige instrukser gir kurset tilfredsstillende kompetanse for utnevning til «instruert person». En instruert person er en person som har fått opplæring i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å resette vern for å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagarbeider kommer til stedet. En instruert person kan ikke utføre inngrep eller gjøre målinger i elektriske installasjoner.

Grunnkurs

Kurset er et obligatorisk grunnkurs for kurset «Elektrofagbevis for driftsoperatører».  Grunnkurset og «Elektrofagbevis for driftsoperatør» gir til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til driftsoperatør med elektrofagbevis, som kan utføre definerte oppgaver på arbeidsgivers anlegg, for eksempel målinger, bytte av elektrisk utstyr som motorer og givere likt mot likt, resette motorvern mm. Fagbevis krever bestått kurs og dokumentert fagbrev fra ikke-elektrofag.

Kursbeskrivelse og deltakerliste kan lastes ned fra denne lenken