Engasjerte kursdeltakere i faglige diskujoner med kursleder Trond Kaulum fra Norsk Vann BA

Engasjerte kursdeltakere i faglige diskujoner med kursleder Trond Kaulum fra Norsk Vann BA

Kurset ble arrangert på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg i Molde kommune, og ble gjennomført som 3 ukesamlinger høsten 2015. Kurset hadde 12 deltakere. Av disse var det 9 deltakere fra 7 medlemmer i Driftsassistansen og 3 deltakere fra Bodø kommune og Grane kommune.

Målgruppe

Målgruppen for dette grunnkurset er driftsoperatører som arbeider med drift og vedlikehold av avløpsrenseanlegg, og som ikke har driftsoperatørbevis VA eller fagbrev i kjemiprosessfaget. Det anbefales minimum 6 måneder med relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Innhold og undervisningsform

Kurset gir deltakerne en grunnopplæring som er svært nyttig og relevant i det daglige arbeidet, og det gir også basiskunnskap for senere deltakelse på ulike fordypningskurs. Kurset består av 3 moduler á 5 dager som normalt gjennomføres med 5 – 6 ukers mellomrom. I tillegg går det med noe tid til forberedelser, gruppearbeid og prosjektarbeid.

Undervisningsformen, med aktiv deltakelse i øvelser og oppgaver, er engasjerende og spennende og belyser stoffet på en bedre måte enn rene teoriforelesninger.  Deltakerne bidrar også med egne erfaringer og konkrete eksempler, slik at læringen kan overføres til egen arbeidssituasjon.

Deltakerne arbeider individuelt eller i grupper med planlegging, gjennomføring og presentasjon av en prosjektoppgave som tar utgangspunkt i en aktuell problemstilling i egen virksomhet. Oppgaven skal være nyttig for arbeidsgiveren og lærerik for kursdeltakeren. Veiledning gis underveis i prosjektarbeidet, og oppgaven gjennomføres i samråd med kontaktpersoner i egen virksomhet/kommune.

Evaluering / kursbevis

Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltaker, og det blir utstedt kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven.

Kursbeskrivelse og deltakerliste kan lastes ned fra denne lenken