VA-konferansen 2015, som ble arrangert på Scandic Parken Hotel i Ålesund 20.-21. mai 2015, hadde rekordoppslutning med hele 200 deltakere.

Målgruppe

Målgruppen for den årlige konferansen er alle som arbeider med planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-anlegg i kommuner og vannverk, samt rådgivere og leverandører innen vannbransjen. Konferansen er også aktuell for politikere og andre med interesse for vannforsyning og avløpshåndtering.

Kompetansenettverk

Den årlige konferansen er vannbransjens viktigste møtested i Møre og Romsdal. På konferansen blir man oppdatert om siste nytt i bransjen, knytter kontakter og møter kollegaer for utveksling av erfaringer og drøfting av ulike faglige problemstillinger.

Fagtema

En rekke sentrale fagtema belyst av dyktige forelesere:

 • Offentlige anskaffelser – regelverk og typiske feil som bør unngå
 • Nytt regelverk innen vann- og avløpssektoren
 • Hvordan sikre god kvalitet på nye ledningsanlegg
 • Norsk Vanns arbeid med å forbedre sikkerheten i vannforsyningen
 • Erfaringer fra beredskapsøvelser i store og små kommuner
 • Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer.
 • Tilbakeslagssikring på vannledningsnettet
 • Erfaringer med aktiv lekkasjekontroll
 • SD-anlegg og FDV-system som verktøy for daglig drift og vedlikehold
 • Utstyr for å hindre tilbakeslag i fellessystem
 • Løsninger for fordrøyning og mengdekontroll i avløpsteknikken

Leverandørutstilling

Hele 43 leverandører av ulike tjenester og produkter innen VA-sektoren presenterte seg på stands i tilknytning til kurslokalene. I programmet var det satt av god tid til utstillingsvandring og kontakt med leverandørene.

Det var stor interesse for utstillingen som ble arrangert i velegnede lokaler nær kurslokalene

Det var stor interesse for utstillingen som ble arrangert i velegnede lokaler nær kurslokalene

 Sosialt program

Etter det faglige programmet første dag ble det arrangert festmiddag med underholdning og utdeling av Vannprisen for 2014 i Atlanterhavsparken, et av Nord-Europas største og mest unike saltvannsakvarier og et selskapslokale med en helt spesiell stemning.

I Atlanterhavsparken kunne vi forsyne oss fra Havets festbord, som bydde på den beste sjømaten fra kystfylket Møre og Romsdal. Under middagen var det humorinnslag fra toastmaster Ørjan Liavåg, også kjent som Leif-Per i samspill med Fredrik Steen som Hildegunn Moltubakk

I Atlanterhavsparken kunne vi forsyne oss fra Havets festbord, som bydde på den beste sjømaten fra kystfylket Møre og Romsdal. Under middagen var det humorinnslag fra toastmaster Ørjan Liavåg, også kjent som Leif-Per i samspill med Fredrik Steen som Hildegunn Moltubakk

Konferanseprogram, deltakerliste, utstillingskart og innlegg kan lastes ned fra denne lenken