Målgruppe

Målgruppen for den årlige samlingen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og vedlikehold av VA-anlegg. Samlingen er også svært aktuell for personer med ansvar for planlegging og prosjektering av nye VA-anlegg.

Kompetansenettverk

Den årlige samlingen er en møteplass for faglig påfyll og utveksling av erfaringer. På samlingen kan man knytte kontakter mot leverandører og rådgivere og møte kolleger for drøfting av faglige problemstillinger og utfordringer.

Fagtema

På samlingen ble en rekke sentrale fagtema belyst av dyktige forelesere:

 • Kristiansund kommune – organisasjon, oppgaver og utfordringer, styringsverktøy for tilsyn, drift og vedlikehold av kommunens VA-anlegg, personellressurser, maskinpark og utstyr
 • NoDig-metoder for VA-nettet
 • Erfaringer med boring i fjell og løsmasser
 • Rørinspeksjon og spyling av avløpsledninger
 • Trykkrør av plast i Norge – før og nå
 • Prefabrikkerte vannkummer
 • Måleutstyr i VA-teknikken

Miniutstilling

Leverandørene som holdt innlegg på samlingen, hadde stands i tilknytning til kurslokalene. I programmet var det satt av god tid til kontakt med leverandørene:

 • Båsum Boring
 • Dacon
 • Endress + Hauser
 • Hallingplast
 • Olimb
 • Pipelife Norge
 • Slamsug
 • Ulefos

Omvisning

Etter forelesningene første dag ble det arrangert omvisning i Kristiansund kommune, Kommunalteknikk sine lokaler, som blant annet omfatter moderne kontorbygg, autorisert bilverksted, lager og gjenbrukshall. Vi besøkte også Ørnvika pumpestasjon.

Ørnvika pumpestasjon er et fjellanlegg, og inneholder UV-anlegg i tillegg til 3 pumper med en samlet kapasitet på 330 l/s

Ørnvika pumpestasjon er et fjellanlegg, og inneholder UV-anlegg i tillegg til 3 pumper med en samlet kapasitet på 330 l/s

Sosialt program

Etter det faglige programmet første dag serverte vårt hyggelige vertskap en velsmakende middag i flotte selskapslokaler på hotellet. Kristiansunderen Frode Alnæs var toastmaster og underholdt oss med flott musikk, gode historier og virtuost gitarspill.B33_Bilde_Frode Alnæs

Program, deltakerliste og innlegg kan lastes ned fra denne lenken