Det første møtet i den nye faggruppen ble arrangert på Quality Hotel Alexandra i Molde og hadde til sammen 16 deltakere fra 13 medlemmer.

Målgruppe

Målgruppen for faggruppen er alle som arbeider med lekkasjesøking og lekkasjekontroll på administrativt og operativt nivå, dvs. både lekkasjesøkere og ansvarlige for planlegging og organisering av arbeidet.

Fagtema

Det ble holdt innlegg og utvekslet driftserfaringer med utgangspunkt i følgende tema:

  • Metoder og utstyr for lekkasjesøking
  • Erfaringer med aktiv lekkasjesøking
  • Utfordringer med finlokalisering av lekkasjer på plastledninger
  • Metoder for ledningspåvisning – virkemåte og utstyrsbeskrivelse

Hvorfor bør du delta i faggruppen?

Gjennom deltakelse i faggruppene får du tilgang til oppdatert kunnskap og blir en del av et nettverk for formidling av råd og driftserfaringer. Flere kommuner har lekkasjesøkingsutstyr, og har opparbeidet seg erfaring og kompetanse som er av stor verdi for andre kommuner og vannverk som ikke har kommet fullt så langt.

Kjerneaktiviteten for gruppen vil være utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene, men det vil også bli lagt opp til opplæring/kompetanseheving gjennom faglige innlegg fra konsulenter og utstyrsleverandører, samt praktiske øvelser i lekkasjesøking og demonstrasjon av metoder og utstyr i felt. Du får også anledning til å påvirke hvilke tiltak og aktiviteter som skal prioriteres og arbeides med i faggruppen.

Program, deltakerliste og innlegg kan lastes ned fra denne lenken