Målgruppe

Målgruppen for den årlige samlingen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og vedlikehold av VA-anlegg. Samlingen er også svært aktuell for personell med ansvar for planlegging og prosjektering av nye VA-anlegg.

Kompetansenettverk

Den årlige samlingen er en møteplass for faglig påfyll og utveksling av erfaringer. På samlingen kan man knytte kontakter mot leverandører og rådgivere og møte kolleger for drøfting av faglige problemstillinger og utfordringer.

Fagtema

På samlingen ble en rekke sentrale fagtema belyst av dyktige forelesere:

 • Mattilsynet skjerper tilsynet med vannverkene
 • Praktisk gjennomføring av beredskapsøvelser
 • Fysiske og virtuelle risikofaktorer i dagens driftskontrollanlegg
 • Systemer for forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg
 • Utstyr for dosering av kjemikalier – utforming og krav til sikkerhet
 • Service og vedlikehold av pumper – avløp og vannforsyning
 • Rengjøring, sikring og dokumentasjon av drikkevannsbasseng uten driftsstans eller forstyrrelser på ledningsnettet
 • Fjernavlesning av smarte vannmålere – muligheter med ny teknologi
 • Lukt og luktreduksjon – avløpsrenseanlegg  og avløpspumpestasjoner
 • Tilbakeslagssikring på avløpspumpestasjoner og avløpsrenseanlegg
 • Rehabilitering av gamle avløpspumpestasjoner
 • Bygging og drift av sjøledninger
 • Erfaringer fra inspeksjon og reparasjon av sjøledninger

Miniutstilling

Leverandørene som deltok på samlingen, presentere sine tjenester og produkter på stands i tilknytning til kurslokalene:

 • Normatic
 • Ancistrus
 • AxFlow
 • CLAIRS Lindum
 • COWI
 • Grundfos Norge
 • Kamstrup
 • Norkart
 • ProMinent Norge
 • Slamsug
 • Geir Øye

 

I programmet var det satt av god tid til kontakt med leverandørene

I programmet var det satt av god tid til kontakt med leverandørene

Omvisning

Etter forelesningene første dag ble det arrangert omvisning på Gamleeidet vannbehandlingsanlegg i Ulstein kommune (trykksiler, membranfilter, UV, vannglass, nødklor) og avløpsrenseanlegg RA2 Klubben i Herøy kommune (luftet sandfang, innløpspumpestasjon, 2 siler).

Fra omvisningen på RA2 Klubben

Fra omvisningen på RA2 Klubben

Sosialt program

Etter det faglige programmet første dag, var det omvisning og festmiddag på Ishavmuseet  Aarvak, som ligger på Brandal, ca. 15 km fra hotellet.

Program, deltakerliste og innlegg kan lastes ned fra denne lenken