Kurset hadde til sammen 27 deltakere fra 13 medlemmer, og ble arrangert i samarbeid med Norsk Vann.

Kurset hadde til sammen 27 deltakere fra 13 medlemmer, og ble arrangert i samarbeid med Norsk Vann.

De mest aktuelle sensorer/måleinstrumenter som benyttes i VA-bransjen, ble gjennomgått med hensyn til bruksområde, utforming og måleprinsipp. Praktisk informasjon og erfaringer i forbindelse med valg av riktig målemetode og krav til montering, kalibrering og vedlikehold av måleutstyr ble vektlagt. Følgende tema ble gjennomgått:

  • Terminering, spenningsforsyning, sikring og vern
  • Nødstrømsforsyning/UPS
  • Mengdemåling og gassmåling
  • Trykkmålere, nivåmålere, nivåvipper og -staver
  • Temperaturmåling
  • Klima- og nedbørsmåling
  • Kommunikasjon
  • Merking og TAG-koding

 

Målgruppen for dette kurset er driftsledere, driftsoperatører med ansvar for daglig drift og vedlikehold og personer med ansvar for planlegging og prosjektering av nye VA-ledningsanlegg. Målsetningen er at kurset, sammen med kursdokumentasjonen, skal gi deltakerne økt kunnskap og bedre grunnlag for valg av riktig måleutstyr til riktig kvalitet.

Kursprogram, deltakerliste og innlegg kan lastes ned fra denne lenken