Målgruppen for kurset er verneombud og ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Opplæringen skjer i form av klasseromsundervisning, og deltakerne får grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, samt kunnskap om de formelle prosedyrene som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang. Kursdeltakere som har bestått kurset, kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarlig med kurs type 2. Varighet på sertifiseringen er 5 år.

Kursprogram og deltakerliste kan lastes ned fra denne lenken