God byggeledelse er en forutsetning for at VA-anlegg leveres i tråd med avtalt kvalitet og pris, og potensielt er det betydelige kostnader å spare for byggherren. Følgende emner ble gjennomgått av forelesere fra Norsk Fagutdanning:

  • Lover og forskrifter
  • Aktuelle standarder og normer
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Byggherrens ansvar
  • Byggeledelse, kontroll og oppfølging av VA prosjekt
  • Geoteknikk og planlegging
  • Rørmaterialer
  • Bygging av VA anlegg
  • Sluttkontroll og dokumentasjon

 

Målgruppen for dette kurset er ingeniører, teknikere og saksbehandlere. Kurset gjennomføres i form av forelesninger, gruppeoppgaver og løsning av konkrete og dagsaktuelle problemstillinger.

Kursprogram og deltakerliste kan lastes ned fra denne lenken