Målgruppe

Målgruppen for faggruppen er driftsansvarlige og driftsoperatører på vannbehandlingsanlegg basert på Moldeprosessen. På landsbasis er det i overkant av 40 vannbehandlingsanlegg basert på Moldeprosessen, og 8 av disse er i Møre og Romsdal:

AnleggseierVannverkBehandlingsanleggByggeårDim. vannmengde (l/s)
Giske kommuneGiskeAlnes199650
Halsabygda Vassverk SAHalsabygdaHalsabygda199617
Hareid kommuneHareidNesset199545
Kristiansund kommuneKristiansundStorvatnet2007230
Molde vann og Avløp KFSentralvannverketHindalsrøra1999240
Smøla kommuneSmølaHjellbergsvatnet1997 (2013)20 (40)
Stemmedal Vasslag SAStemmedalStemmedal201650
Tingvoll kommuneIndre TingvollVasslia1994 (2015)26 (35)

Program

Hovedtema for møtet var formidling av efaringer fra driftsoptimalisering av Moldeprosessanlegg i Bergen kommune. I tillegg orienterte Molde Vann og Avløp KF om sine erfaringer med utskifting av styresystemet på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg, og Stemmedal Vasslag SA orienterte om sitt nye behandlingsanlegg, som ble satt i drift i mai 2016. Møtet ble ellers gjennomført etter samme opplegg som tidligere, dvs. en kombinasjon av forberedte innlegg, utveksling av driftserfaringer og korte orienteringer fra hver enkelt anleggseier om hva som hadde skjedd siden forrige møte med hensyn til driftsproblemer og optimaliseringstiltak.

Paula Pellikainen, Begen Vann KF orienterer om erfaringer med driftsoptimalisering av Moldeprosessanlegg i Bergen kommune

Paula Pellikainen, Begen Vann KF orienterer om erfaringer med driftsoptimalisering av Moldeprosessanlegg i Bergen kommune

Hvorfor bør du delta i faggruppen?

Kjerneaktiviteten til faggruppen er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner legges det opp til kompetanseheving gjennom faglige innlegg fra medlemmer, konsulenter og utstyrsleverandører samt omvisning på behandlingsanlegg. Gjennom deltakelse i faggruppen får du tilgang til oppdatert kunnskap om vannbehandling basert på Moldeprosessen, og blir en del av et nettverk for utveksling av driftserfaringer og kunnskapsdeling som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg.

Program, deltakerliste, innlegg og en oversikt over Moldeprosessanlegg i Møre og Romsdal kan lastes ned fra denne lenken