Målgruppe

Målgruppen for faggruppen er driftsledere og driftsoperatører, men møtene i faggruppen er også nyttige for personer som er ansvarlige for planlegging og prosjektering av nye renseanlegg samt oppgradering av eksisterende anlegg.

Program

Hovedtema for møtet var formidling av efaringer fra driftsoptimalisering av silanlegg i Molde kommune, RA2 Nøisomhed og RA3 Hjelset, og erfaringer med akkreditert prøvetaking av avløpsvann ved RA 2 Nøisomhed. I tillegg orienterte Ørsta kommune om kommunens nye silanlegg (Vikeøyra) som nylig er satt i prøvedrift. Det var ellers satt av god tid til diskusjon og utveksling av driftserfaringer med særlig fokus på styring av innløpspumper/jevn belastning på silene, styring og drift av siler og uttak av representative vannprøver.

Stein Rønning, Molde Vann og Avløp KF orienterer om akkreditert prøvetaking av avløpsvann ved RA2 Nøisomhed

Stein Rønning, Molde Vann og Avløp KF orienterer om akkreditert prøvetaking av avløpsvann ved RA2 Nøisomhed

Hvorfor bør du delta i faggruppen?

Kjerneaktiviteten til faggruppen er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner legges det opp til kompetanseheving gjennom faglige innlegg fra medlemmer, konsulenter og utstyrsleverandører samt omvisning på renseanlegg. Gjennom deltakelse i faggruppen får Driftsassistansens medlemmer tilgang til oppdatert kunnskap om avløpsrensing, og blir en del av et nettverk for utveksling av driftserfaringer og kunnskapsdeling som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg.

Program, deltakerliste, innlegg og en oversikt over silanlegg i Møre og Romsdal kan lastes ned fra denne lenken