Driftsassistansen deler hvert år ut en vannpris. Styret i Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal er jury for prisen, som ble delt ut første gang i 1986.

Vannprisen er en anerkjennelse for en særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk. Prisen kan gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner for innsats av teknisk, organisasjonsmessig, forvaltningsmessig eller administrativ karakter.

Har du forslag til prisvinner for 2016? Navn på kandidat bes oversendt sekretariatet innen fredag 21. april. Forslaget skal være skriftlig og inneholde navn på kandidaten og en nærmere begrunnelse for kandidaturet.

Prisen deles ut under VA-konferansen 2017, som arrangeres på Scandic Seilet i Molde, 10.-11. mai.

Statuttene for Vannprisen og en oversikt over tidligere prisvinnere kan lastes ned fra denne lenken.