Driftsassistansens Vannpris for 2016 er tildelt Eilif M. Lervik. Lervik fikk prisen for sin mangeårige innsats for vannbransjen i Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut av styreleder Bjarte Koppen, Molde Vann og Avløp KF under foreningens VA-konferanse på Scandic Seilet i Molde, 10. mai 2017.

Vannprisen, som første gang ble delt ut i 1986, kan ifølge statuttene gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner for innsats av teknisk, organisasjonsmessig, forvaltningsmessig eller administrativ karakter. Juryen for Vannprisen er styret i Driftsassistansen, som består av representanter fra kommuner og private vannverk i Møre og Romsdal.

Juryen har i sin begrunnelse for valg av prisvinner, lagt spesiell vekt på prisvinnerens store engasjement og interesse for Driftsassistansen. Både foreningens og Vannprisens historie går 30 år tilbake i tid. I perioden 1987-90 ble det gjennomført et fylkesomfattende prosjekt kalt «Effektiviseringsprogrammet for vannforsyningen i Møre og Romsdal». Gjennom dette prosjektet ble det gjennomført en rekke forbedringstiltak for vannforsyningen i fylket, og det ble klart at det var behov for å videreføre prosjektet gjennom et permanent samarbeid som grunnlag for kompetanseheving og samarbeid. Denne erkjennelsen førte til at Driftsassistansen i 1990 ble startet opp som et 3-årig prøveprosjekt, som ble videreført på permanent basis som forening fra 1993. I alle disse årene har prisvinneren hatt en sentral rolle, først som prosjektleder i Effektiviseringsprogrammet, og deretter som styremedlem i Driftsassistansen i mer enn 20 år. I hele 9 av disse årene har han vært styreleder.

Prisvinneren, som ble født i Sunndal i 1953, tok sin sivilingeniøreksamen ved NTNU i 1977 med hovedfag i by- og regionalplanlegging og særkurs innen veg-, vann- og avløpsteknikk. Han startet sin yrkesaktive karriere i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane, deretter gikk turen til Eide kommune og senere konsulentfirmaet Asplan i Molde. I 1981 ble han ansatt i Sunndal kommune, hvor han har hatt sitt arbeid siden, først som avdelingsingeniør og overingeniør, og de siste 22 årene som leder for avdelingen for kommunaltekniske tjenester. Han kan derfor med rette karakteriseres som lojal både til sitt fag og sin arbeidsgiver.

Fra sine kolleger får prisvinneren det beste skussmål, både som privatperson og som fagperson med en genuin interesse for vann- og avløpsfaget. Ord som faglig dyktig, inkluderende, kreativ, effektiv og engasjert karakteriserer prisvinneren på en god måte.

Prisvinneren (til høgre) og styreleder Bjarte Koppen

Prisvinneren (til høgre) og styreleder Bjarte Koppen