Driftsassistansens årlige VA-konferanse er vannbransjens viktigste møteplass i Møre og Romsdal. 255 deltakere fra kommuner, vannverk, myndigheter, konsulenter, leverandører og entreprenører var samlet på årets VA-konferanse, som ble arrangert på Scandic Seilet i Molde, 10.-11. mai 2017. Konferansedeltakerne ble oppdatert på siste nytt i vannbransjen, knyttet nye kontakter og fikk anledning til å treffe kollegaer for diskusjon og erfaringsutveksling. Hele 50 leverandører av varer og tjenester hadde stands i tilknytning til konferanselokalene.

Scandic Seilet, som ligger i Molde sentrum, er 16 etasjer høgt og er bygget delvis ut i Romsdalsfjorden. Fra hotellet er det en spektakulær utsikt mot Moldepanoramaet med sine 222 fjelltopper.

Scandic Seilet, som ligger i Molde sentrum, er 16 etasjer høgt og er bygget delvis ut i Romsdalsfjorden. Fra hotellet er det en spektakulær utsikt mot Moldepanoramaet med sine 222 fjelltopper.

Målgruppe

Målgruppen for den årlige konferansen er alle som arbeider med planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-anlegg i kommuner og vannverk. Konferansen er også aktuell for rådgivere og leverandører innen vannbransjen, arealplanleggere og byggesaksbehandlere i kommunene, samt politikere og andre med interesse for vannforsyning og avløpshåndtering.

Dagsaktuelle tema

En rekke dagsaktuelle fagtema og nyheter ble presentert av dyktige forelesere, herunder blant annet status og utfordringer i vannbransjen, ny drikkevannsforskrift, lekkasjesøking og lekkasjekontroll på vannledningsnettet, smarte husvannmålere, vann og avløp i kommunal arealplanlegging og forebygging av overvannsskader.

En rekke tema ble godt belyst plenumsdiskusjoner og hele 23 innlegg

En rekke dagsaktuelle tema ble godt belyst gjennom plenumsdiskusjoner og hele 23 innlegg

Leverandørutstilling

Hele 50 leverandører av varer og tjenester hadde stands i tilknytning konferanselokalene, og det var satt av god tid til utstillingsvandring. Utstillingen er av stor betydning for helheten i det faglige tilbudet på konferansen, og er en vesentlig bidragsyter i forhold til nettverksbygging og målsetningen om at konferansen skal ha et tilbud til alle som jobber med planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-anlegg i kommunene.

Det var stor interesse for utstillingen, som ble arrangert i tilknytning til konferanselokalene.

Det var stor interesse for utstillingen, som ble arrangert i tilknytning til konferanselokalene.

Festmiddag med underholdning

Etter det faglige programmet første dag, ble det arrangert festmiddag med underholdning og utdeling av Driftsassistansens årlige Vannpris. Rune Andersen var toastmaster i mesterkokken Eyvind Hellstrøms skikkelse, og stod for underholdningen sammen med Bech & Skeidsvoll New Orleans Band.

Rune Andersen er en prisbelønt komiker og imitator kjent fra TV, radio og en rekke kritikerroste forestillinger. Rune Andersen er et hav av personligheter i en og samme person. Under middagen fikk oppleve hans mange satiriske og humoristiske imitasjoner.

Rune Andersen er en prisbelønt komiker og imitator kjent fra TV, radio og en rekke kritikerroste forestillinger. Rune Andersen er et hav av personligheter i en og samme person. Under middagen fikk vi oppleve hans mange satiriske og humoristiske imitasjoner

 

Etter middagen ble det gladjazz med Bech & Skeidsvoll New Orleans Band.

Etter middagen var det gladjazz med Bech & Skeidsvoll New Orleans Band

Konferanseprogram, deltakerliste og innlegg kam lastes ned fra denne lenken.