Kursene, som begge går over 2 dager, er arrangert flere ganger tidligere, men en interessekartlegging utført av sekretariatet viste at det var grunnlag for å arrangere begge kursene også i 2017. Ole Helge Øverli fra Driftsassistansen i Oppland var kursleder.

«Elektro for ikke-elektrikere» er obligatorisk grunnkurs for «Elektrofagbevis for driftsoperatører». Målgruppen for kursene er personell som i sitt daglige arbeid betjener og vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår. Det kreves ingen forkunnskaper.

I utgangspunktet er det ikke tillatt for andre enn elektrofagarbeidere å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Under visse forutsetninger er det likevel mulig for personer uten elektrofagutdanning å utføre nærmere definerte arbeidsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) som tilhører egen arbeidsgiver.

Sammen med gjennomgang av skriftlige instrukser gir «Elektro for ikke-elektrikere» tilfredsstillende kompetanse for utnevning til «instruert person». En instruert person er en person som har fått opplæring i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å resette vern for å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagarbeider kommer til stedet. En instruert person kan ikke utføre inngrep eller gjøre målinger i elektriske installasjoner. «Elektro for ikke-elektrikere» og «Elektrofagbevis for driftsoperatører» gir imidlertid til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til «driftsoperatør med elektrofagbevis», som kan utføre definerte oppgaver på arbeidsgivers anlegg, for eksempel målinger, bytte av elektrisk utstyr som motorer og givere likt mot likt, resette motorvern m.m. Fagbevis krever bestått kurs og dokumentert fagbrev fra ikke-elektrofag.

Deltakerliste og kursbeskrivelse for elektrokurset kan lastes ned fra denne lenken.

Deltakerliste og kursbeskrivelse for elektrofagbeviskurset kan lastes ned fra denne lenken.

Engasjerte deltakere på elektrokurset

Engasjerte deltakere på elektrokurset