Bakgrunn

Faggruppen, som ble opprettet i oktober 2012, samles normalt en gang hvert år. Kjerneaktiviteten til faggruppen er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner legges det opp til kompetanseheving gjennom faglige innlegg fra medlemmer, konsulenter og utstyrsleverandører samt omvisning på avløpsrenseanlegg. Gjennom deltakelse i faggruppen får Driftsassistansens medlemmer tilgang til oppdatert kunnskap om avløpsrensing, og blir en del av et nettverk for utveksling av driftserfaringer og kunnskapsdeling som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg.

Målgruppe

Målgruppen for faggruppen er driftsledere og driftsoperatører, men møtene i faggruppen er også nyttige for personer som er ansvarlige for planlegging og prosjektering av nye renseanlegg samt oppgradering av eksisterende anlegg.

Program

Hovedtema for møtet var:

  • Bygging og drift av renseanlegg – suksesskriterier og driftsproblemer
  • Nye båndsilanlegg under bygging i Fræna kommune
  • Silanlegg Averøy. Erfaringer etter 6 måneders drift
  • Utveksling av driftserfaringer med utgangspunkt i kjente driftsproblemer og utførte optimaliseringstiltak

 

Program, deltakerliste og innlegg kan lastes ned fra denne lenken.

Anniken Alsos, Sobye Miljøfilter AS holdt innlegg om dimensjonering og design av båndsilanlegg, valg av silåpning, betydningen av god tilkomst til inspeksjons- og vedlikeholdspunkt, problemavfall og suksesskriterier for god drift

Anniken Alsos, Sobye Miljøfilter AS holdt innlegg om dimensjonering og design av båndsilanlegg, valg av silåpning, betydningen av god tilkomst til inspeksjons- og vedlikeholdspunkt, problemavfall og suksesskriterier for god drift