Bakgrunn

Faggruppen, som ble opprettet i 2011, samles normalt en gang hvert år. På landsbasis er det i overkant av 40 vannbehandlingsanlegg basert på Moldeprosessen, og 8 av disse er i Møre og Romsdal:

AnleggseierVannverkBehandlingsanleggByggeårDim. vannmengde (l/s)
Giske kommuneGiskeAlnes199650
Halsabygda Vassverk SAHalsabygdaHalsabygda199617
Hareid kommuneHareidNesset199545
Kristiansund kommuneKristiansundStorvatnet2007230
Molde vann og Avløp KFSentralvannverketHindalsrøra1999240
Smøla kommuneSmølaHjellbergsvatnet1997 (2013)20 (40)
Stemmedal Vasslag SAStemmedalStemmedal201650
Tingvoll kommuneIndre TingvollVasslia1994 (2015)26 (35)

Kjerneaktiviteten til faggruppen er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner legges det opp til kompetanseheving gjennom faglige innlegg fra medlemmer, konsulenter og utstyrsleverandører samt omvisning på behandlingsanlegg. Gjennom deltakelse i faggruppen får man tilgang til oppdatert kunnskap om vannbehandling basert på Moldeprosessen, og blir en del av et nettverk for utveksling av driftserfaringer og kunnskapsdeling som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg.

Program

Hovedtema for møtet var:

    • Hvilken betydning har den nye drikkevannsforskriften for driften av vannbehandlingsanleggene?
    • Nyheter om Moldeprosessen: Filtralite, returstrømmer, turbiditetsmåling, koagulering og mikro-/ultrafiltrering, livsløpsanalyse og bærekraft
    • Instrumentering, overvåking og kontroll av filterspyling. Erfaringer fra Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg
    • Helserisiko ved arbeid på koaguleringsanlegg

 

Program, deltakerliste og innlegg kan lastes ned fra denne lenken.

Møtet ble gjennomført etter samme opplegg som tidligere, dvs. en kombinasjon av forberedte innlegg, utveksling av driftserfaringer og korte orienteringer fra hver enkelt anleggseier om hva som hadde skjedd siden forrige møte med hensyn til driftsproblemer og optimaliseringstiltak.

Fredrik Ording, Asplan Viak AS holdt innlegg om betydningen av den nye drikkevannsforskriften, helserisiko ved arbeid på koaguleringsanlegg og nyheter om Moldeprosessen siden forrige møte

Fredrik Ording, Asplan Viak AS holdt innlegg om betydningen av den nye drikkevannsforskriften, helserisiko ved arbeid på koaguleringsanlegg og nyheter om Moldeprosessen siden forrige møte