Årets 2-dagers samling ble arrangert på Scandic Seilet i Molde, 6.-7. desember 2017, og hadde hele 107 deltakere fra kommuner, private vannverk, leverandører, entreprenører og konsulenter.

Scandic Seilet, som ligger i Molde sentrum, er 16 etasjer høgt og er bygget delvis ut i Romsdalsfjorden. Fra hotellet er det en spektakulær utsikt mot Moldepanoramaet med sine 222 fjelltopper.

Scandic Seilet, som ligger i Molde sentrum, er 16 etasjer høgt og er bygget delvis ut i Romsdalsfjorden. Fra hotellet er det en spektakulær utsikt mot Moldepanoramaet med sine 222 fjelltopper.

Målgruppe

Målgruppen for den årlige samlingen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og vedlikehold av VA-anlegg. Samlingen er også svært aktuell for personell med ansvar for planlegging og prosjektering av nye VA-anlegg.

Kompetansenettverk

Den årlige samlingen er en møteplass for faglig påfyll og utveksling av erfaringer. På samlingen fikk deltakerne knytte kontakter og møte kolleger fra kommuner, vannverk, konsulenter, leverandører og entreprenører for erfaringsutveksling, drøfting av faglige problemstillinger og oppdatering om nyheter i bransjen.

Dagsaktuelle tema

På samlingen ble en rekke sentrale fagtema belyst av dyktige forelesere, herunder: Ledningsfornyelse med NoDig-metoder, vannkummer-utforming og kumsikkerhet, hvordan få kontroll på vannlekkasjene, helserisiko ved arbeid på avløpsanlegg, avløpspumpestasjoner og SD-anlegg og databaserte FDV-systemer.

Program, deltakerliste og innlegg kan lastes ned fra denne lenken.

 

En rekke dagsaktuelle tema ble godt belyst gjennom hele 17 innlegg.

En rekke dagsaktuelle tema ble godt belyst gjennom hele 17 innlegg.

Sosialt program

Etter det faglige programmet første dag var det festmiddag i Bjørnsonsalen med sunnmøringen og standup-komikeren Fredrik Steen som toastmaster.