B97_Deltakerliste

B97_VA-konferansen 2018_Program

B97_01_Einar Melheim innlegg Rammebetingelser for vannsektoren

B97_02_Smart Vann 3 – Hvaler

B97_03_Svein Ivar Morsund innlegg

B97_04_Jon Røstum Powel

B97_06_Einar Melheim innlegg Fysisk sikring av vannforsyning

B97_07_Jon Røstum Powel

B97_08_Kjell Myklebust innlegg PPT Informasjonssikkerhet i SD anlegg

B97_09_Sverre Magnus Havik

B97_10_Torild Nesjan Stubø innlegg

B97_11_Anne Kristin Gussiås innlegg Uttak og analyse av vannprøver – AKG

B97_12_Vegard Veierød innlegg

B97_13_Bjørn Z. Jacobsen innlegg Stikkledninger

B97-14_Jon Røstum Powel innlegg Bærekraftig lekkasjenivå

B97_15_Feil på nyanlegg Kåre Aabye

B97_16_Gunnar Mosevoll

B97_17_Ragnar Kløverød_HMS – et lederansvar og et holdningsspørsmål

B97_18_Kenneth Almås_Hvorfor er det så viktig å bruke verneutstyr

B97_19_Ole K. Østigård- RA1 – Oppgradering

B97_20_Ulf Røysted COWI

B97_21_Remi André Stople_Detektering av fremmedvann