Driftsassistansens Vannpris for 2017 er tildelt Einar Bergsli. Bergsli fikk prisen for sin mangeårige innsats for vannbransjen i Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut av styreleder Bjørn Skulstad, Ålesund kommune, under foreningens VA-konferanse på Scandic Parken i Ålesund, 23. mai 2018.

Vannprisen, som første gang ble delt ut i 1986, er stiftet av Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal. Prisen er en anerkjennelse for en særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk. Prisen kan gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Prisen administreres av sekretariatet for Driftsassistansen, og deles ut hvert år. Styret i Driftsassistansen er jury for vannprisen.
Juryen har i sin begrunnelse for valg av prisvinner lagt spesiell vekt på prisvinnerens sentrale rolle innen det VA-faglige miljøet både her i fylket, men også ellers i landet. Prisvinneren har 40 års erfaring fra VA-prosjektering og utredninger i Møre og Romsdal, og kjenner således bedre enn de fleste VA-anleggene i fylket. Bergsli var også med i oppstarten av Driftsassistansen for Vann og Avløp i Møre og Romsdal.
Fra sine kolleger får prisvinneren det beste skussmål, både som privatperson og som fagperson med en genuin interesse for vann- og avløpsfaget