Program, deltakerliste og innlegg på driftsoperatørsamlinga 2018

Her legges foredragene ut etter hvert:

D36_Program

D36_Deltakerliste

D36_01: Maria Fjellmann, Xylem Water Solution – dette foredraget legges ikke ut, men kan fås ved å kontakte M. Fjellmann

D36_02_Elvis Settnøy_Morgendagens renseanlegg

D36_03_Einar melheim_Mikroplast

D36_04_Tobias Hey_Direkte membranfiltrering

D36_05_Sverre Magnus Havig_Nytt vannbehandlingsanlegg i Ålesund

D36_06: Karsten Almås, Ålesund kommune

Parallell vann:

D36_07_Jan Ove Østengen_Frostsikre løsninger for vann og avløp

D36_08_Einar Melheim_Foredrag brannvann

D36_10_Hans Hatmyr_Ulefos

Parallell avløp:

D36_11_Elvis Settnøy_Forbehandling

D36_12 Line Hølleland_Fra primær- til sekundærrensing

D36_13: Runar Myrvoll, ServiTech

D36_14: Sandnes og Stokke, ServiTech

D36_15_Elisabeth Lyngstad_Prøvetaking på avløpsrenseanlegg, hvorfor og hvordan