Vi var 24 personer fra til sammen 6 kommuner, 3 private vannverk og mattilsynet som møttes i Ulsteinvik for møte i faggruppa for Moldeprosessen 29. november 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtet ble gjennomført etter samme opplegg som tidligere, dvs. en kombinasjon av forberedte innlegg, utveksling av driftserfaringer og korte orienteringer fra hver enkelt anleggseier om hva som hadde skjedd siden forrige møte med hensyn til driftsproblemer og optimaliseringstiltak. Etter lunsj var vi på befaring på Stemmedal Vassverk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg: Kristin Hanem Tømmervoll, Tingvoll kommune, ble valgt inn som nytt medlem i fagkomiteen.

Program og deltakerliste og innlegg kan lastes ned fra denne linken.