Det var 110 påmeldte til driftsoperatørsamling i Ålesund fra kommuner, private vannverk, leverandører, entreprenører og konsulenter. Temaene var dagsaktuelle og dannet grunnlag for erfaringsutveksling og diskusjoner mellom deltakerne. Det var innlegg om blant annet brannvann, planlegging av nye anlegg i Ålesund (både vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg), ulike metoder for avløpsrensing, effektive forbehandlingsmetoder, sikre vannkummer og frostfrie løsninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kvelden 20. november var det god underholdning med Astrid og Synnøve som toastmastere, og praten satt løst over et godt måltid julemat.

Program, påmeldingsliste og innlegg kan lastes ned fra denne linken.

Var du deltaker og enda ikke evaluert samlinga, kan dette gjøres her.