Det var 24 deltakere på samlinga i faggruppa for avløpsrensing på Storfjord Hotel fra 10 kommuner.

Samlingen besto av noen forberedte innlegg og orientering/erfaringsutveksling fra de ulike medlemskommunene. Innimellom innlegg om slamavskiller på Sula, barkefilter til luktreduksjon, nytt renseanlegg i Molde og erfaringsutveksling fikk deltakerne beundret utsikten fra hotellet og omgivelsene.

Program, deltakerliste og innlegg kan lastes ned her.