Vi var 18 deltakere som møttes på Quality hotel Alexandra i Molde. Før lunsj presenterte Kaare Kalleberg sluttrapporten fra forprosjektet, og Jan Helge Høvset fra Eskeland Electronics presenterte utstyr for lekkasjesøk og ledningspåvisning.

Etter lunsj dro vi ut til et testområde og fikk testet utstyret som vi hadde blitt presentert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten kan lastes ned her (midlertidig rapport, vi venter fortsatt på alle vedlegg og en endelig versjon).

Deltakerliste, program og innlegg kan lastes ned på denne linken.