Sekretariatet i Driftsassistansen ønsker å oppdatere sine kontaktlister slik at alle som er interesserte skal få direkte beskjed om kurs, konferanser og andre samlinger.

Ønsker du å stå på kontaktlista til Driftsassistansen, skriv deg opp på denne lista, eller send en epost til post@driftsassistansen.org