Driftsassistansen fikk nytt sekretariat i 2018. Dette skiftet markerer samtidig at Jon Ivar Gjestad skifter beite etter lang og tro tjeneste som Driftsassistansens sekretær «par excellence».

Styret i Driftsassistansen ønsker med  dette å takke Jon Ivar for hans mangeårige innsats til beste for vann- og avløpstjenestene i Møre og Romsdal. Samtidig ønsker vi ham lykke til videre som rådgiver i en bransje som han har satt sitt preg på gjennom alle disse årene.

– Bjørn Skulstad, Styreleder

Som takk fikk han dette flotte bildet: