Program og innlegg kan lastes ned fra lenkene nedenfor.

Dag 1

B99_02_Guttorm Jakobsen_Kommunens ansvar ved overvann.

B99_03_Odd Kjetil Krekvik_Selvkost – Investeringsbehovenes effekt på gebyrnivå

B99_04_Lene Veraas_Hva skjer når uhellet er ute_Kommunikasjon ved krisehåndtering

B99_05_ Tora Ziesler Scharffenberg_Presentasjon_Nasjonal vannvakt_Molde_07.05.2019

B99_06_Overvann_Gunnar Mosevoll

Dag  2 Parallell A, Hvordan ruster vi oss for klimaendringer?

B99_07_Tora Ziesler Scharffenberg_Effekt av klimaendringer på sammenhengen mellom ekstreme værhendelser og vannbåren sykdom

B99_08_utgikk

B99_09_Elin Riise_Oppfølging av overvannsutvalget

B99_11_Magne Roaldset_Erfaring ved vannmangel fra sommeren 2018

Dag 2 Parallell B, Vannforsyning

B99_12_Helge Veum_Smarte Ålesund

B99_13_Ivar Tuflåt Sjømæling_Energibesparende ventiler 070519

B99_14_Kjersti Brandsar_Prøvetaking_prøvetakingsplanar_Tilbakeslagssikring

B99_15_Knut Bjelke_Lekkasje i kommune Norge

B99_17_Ragnhild Hoel_Demningar og VTA

Dag 2, Parallell C, Avløpshåndtering

B99_18_Elvis Settnøy_Slam og Sandmottak

B99_19_Elin Nerem_Felles avløpsrenseanlegg for Sula og Ålesund – status i prosjektet

B99_20_Christine Fisher Tiller_Biovac_

B99_21_Line Diana Blytt_Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam

B99_22_Erik Joner_Mikroplast i avløpsvann og slam

B99_23_Elin Riise_Påslipp fra vrksomheter krav og gebyr