Driftsassistansens Vannpris for 2018 er tildelt Surnadal kommune. Surnadal kommune fikk prisen for sin mangeårige innsats for vannbransjen i Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut av styreleder Bjørn Skulstad, Ålesund kommune, under foreningens VA-konferanse på Scandic Seilet, Molde 07. mai 2019.

Vannprisen, som første gang ble delt ut i 1986, er stiftet av Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal. Prisen er en anerkjennelse for en særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk. Prisen kan gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Prisen administreres av sekretariatet for Driftsassistansen, og deles ut hvert år. Styret i Driftsassistansen er jury for vannprisen

 

Juryen har i sin begrunnelse for valg av prisvinner lagt spesiell vekt på at Surnadal kommune gjennom en årrekke har drevet et målrettet arbeid med å oppgradere og utvikle sine vannbehandlingsanlegg og vært proaktiv mht drift og vedlikehold.
I alt har Surnadal kommune pr. i dag ansvaret for 13 kommunale vassverk, fra det minste med 5 ab. og det største med ca. 1500 ab. Totalt har kommunen 241 kilometer med vannledninger.
Kommunen har også vært svært villig/behjelpelig ved å ta over private vassverk. Sentrale og nasjonale krav til vasskvalitet og drifting av vassverk har medført at private har hatt vanskeligheter med å imøtekomme slik krav. 5 av de nevnte 13 vassverkene har tidligere vært i privat eie. Etter en betydelig oppgradering vart ett av disse tidligere private vassverkene (Kvanne vassverk) nominert og tildelt prisen Regionens beste drikkevann i klassen overvannskilder. Under landsfinalen på Lillestrøm i mars i år fikk vassverket en flott 2. plass i konkurranse med vassverk fra hele landet. Surnadal kommune har vært tidlig ute med bl.a.: Digitalisering av ledningskartverk for alle vassverkene, sentral driftsovervåking. 10 av vassverkene er i dag overvåket 24/7 og digitalt FDV program – Forvaltning Drift Vedlikehold.