I 2019 ble det bestemt at Driftsassistansen i Møre og Romsdal skulle lage en strategiplan. Strategiplanen er laget for en tiårsperiode for å få en langsiktig og forutsigbar strategi. Overordnet handlingsplan lages for en femårsperiode.

Strategiplan 2020-2029 UTKAST

Handlingsplan 2020-2024 UTKAST

Utkast til strategiplan for 2020-2029 og utkast til handlingsplan for 2020-2024 er nå ute på høring. Styret ønsker tilbakemeldinger i forkant av årsmøtet, der disse skal behandles. Les igjennom, og kom med tilbakemelding eller forslag til endringer innen 20. mars (til post@driftsassistansen.org). Fristen er utsatt.