Styret besluttet i dag å utsette VA-konferansen og årsmøtet til høsten pga. koronavirus-epidemien.

Vi kommer tilbake med informasjon om høstens konferanse.

Norsk Vann har skrevet en litt om informasjon til vannbransjen i forhold til koronavirus: https://www.norskvann.no/index.php/10-nyheter/2293-koronavirus-–-informasjon-til-vannbransjen