Styret besluttet i mai å avlyse både VA-konferansen og Driftsoperatørsamlingen i 2020 pga. den pågående pandemien. Usikkerheten og det at alle de aktuelle deltakerne jobber har en samfunnskritisk funksjon gjorde at styret besluttet å avlyse de større arrangementene.

Vi håper at vi alle kan samles igjen i 2021!