Driftsassistansens vannpris for 2019 er tildelt Bernt Kvasnes. Vinneren ble kunngjort under årsmøtet for Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal. Kvasnes får prisen for sin genuine innsats gjennom mer enn 40 år i vannforsyningen i Ålesund med særlig fokus på lekkasjekontroll. Prisen ble delt ut av styreleder Cato Andersen, Stranda kommune, på arbeidsplassen til Bernt 3. november.

Den kompetansen han har opparbeidet har han delt med kolleger i mange vannverk i fylket. Prisvinneren har også, sammen med sitt team, hjulpet mange vannverkseiere, private som kommunale, med kompliserte lekkasjesøk. Slik sett har prisvinneren og hans team en spisskompetanse som er svært verdifull.

Gjennom sitt systematiske arbeid med lekkasjekontroll har Kvasnes bidratt til å redusere sløsing med vann, noe som er svært viktig sett i et bærekraftsperspektiv. Ved å være en pådriver innen dette viktige satsingsområdet har Kvasnes bidratt til å holde kommunens kostnader med forsyning av drikkevann nede.

Bernt Kvasnes får også prisen fordi han har vært en viktig bidragsyter med kompetanse på lekkasjekontroll i de kursene som har vært arrangert i fylket, ikke minst i regi av Driftsassistansen.

Prisvinneren er også kjent for å være tidlige ute med å ta i bruk ny, avansert teknolog, både når det gjelder lytteutstyr og annet verktøy som sentralt driftskontrollanlegg.

Vannprisen, som første gang ble delt ut i 1986, er stiftet av Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal, og deles ut hvert år. Prisen er en anerkjennelse for en særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk. Styret i Driftsassistansen er jury for vannprisen, og administreres av sekretariatet for Driftsassistansen.