Driftsassistansen i Møre og Romsdal søker nytt sekretariat, og utlysning ble lagt ut på Doffin 3. mars, se link: Doffin

Søknadsfrist er 06.04.2021.