På grunn av den pågående koronasituasjonen, har styret bestemt seg for å flytte VA-konferansen til høsten.

VA-konferanse og årsmøte blir vanligvis arrangert i mai, men på grunn av koronapandemien ble den ikke arrangert i 2020, og vil i 2021 bli arrangert på høsten. Årsmøte vil gjennomføres digitalt før sommeren 2021.