Hei,

Dette er sikkert kjent for de fleste, men noen nye har kommet til og av og til er det jo behov for en påminnelse:-)

Faggruppene er et litt spisset supplement til våre andre aktiviteter. Noe av det viktigste for faggruppene er å bygge opp et nettverk med utveksling av erfaringer og nyheter mellom kommuner og vannverk med samme problemstillinger. Det er for tiden to grupper:

  • Moldeprosessen der Nils Halse er leder
  • Avløpsrensing – Silanlegg og store slamavskillere med Lars Petter Kjerstad som leder

 

Vi hører gjerne fra deg om du har lyst til å bidra i gruppene eller har problemstillinger du ønsker å ta opp.

I løpet av høsten vil vi jobbe med å etablere en gruppe med fokus på ledningsnettet.

Det legges i høst opp til følgende møter:

  • Faggruppe Moldeprosessen 10. november
  • Faggruppe Avløpsrensing 18. november

 

Program og påmelding kommer i oktober.