Den første faglunchen i 2021 samlet drøyt 20 deltagere på Teams og var en presentasjon av Inga Rise sin masteroppgave om LCA for omfyllingsmasser.

Presentasjonen kan lastes ned her.