Det har vært en del spørsmål om presentasjonene, så jeg legger de fortløpende ut her:

Felles

VA-KONFERANSEN 2021 PROGRAM

Deltagerliste

Norsk Vann mangler

Dag 1 Felles – Investeringsbehovet

Dag 1 Felles – Sluttrapport

Sikring  av god kvalitet på VA-ledningsanlegg

Dag 1 Parallell A – Kvalitetssikring

Dag 1 Parallell A – 60 prosent feil

Dag 1 Parallell A – Trykkprøving

Dag 1 Parallell A – Rørinspeksjon

Innlekking av fremmedvann på avløpsledningsnettet

Dag 1 Parallell B Fremmedvann Jon Røstum

Dag 1 Parallell B Fremmedvann Kristin J Sola

Dag 1 Parallell B Fremmedvann Ansnes

Dag 1 Parallell B Innlekk kummer

Lekkasjekontroll på vannledningsnettet

Dag 1 Parallell C – Trykkoptimalisering

Dag 1 Parallell C – Erfaringer Trondheim

Dag 1 Parallell C – Digitalisering Bømlo

Dag 1 Parallell C – Økt kontroll Bergen

Dag 1 Parallell C – Framtidsrettet Molde

Avløpsrensing mm

Dag 2 Parallell A – Tilsynsaksjoner

Dag 2 Parallell A – Tilsyn Mindre Tett

Dag 2 Parallell A – 252/2020 Kummer

Dag 2 Parallell A – Akk prøvetaking

Dag 2 Parallell A – Primærrensing Jan Stenersen

Klimatilpasning og overvann i byer og tettsteder

Dag 2 Parallell B – Nedbør Julia Lutz

Dag 2 Parallell B – Basal

Dag 2 Parallell B – Overvann

Dag 2 Parallell B – Overvann arealplaner

1 Mangler

Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

Dag 2 Parallell C – Mattilsynet

Dag 2 Parallell C – Digitale Jon Røstum

Dag 2 Parallell C – VannCIM

Dag 2 Parallell C – Basseng Bergen

Dag 2 Parallell C – Nødvann

Dag 2 Parallell C – Drikkevannskildene