Det har kommet noen spørsmål om beredskap og forebyggende tiltak i lys av den kritiske situasjonen i Ukraina. Her er er noen sider der man kan hente informasjon i denne sammenheng.

Atomhendelser og drikkevann

Beredskapsplaner for drikkevann ved en atomhendelse | Norsk Vann

Beredskap og tilsyn for radioaktivitet i drikkevann | Mattilsynet

Tilgang på kjemikalier, utstyr og reservedeler

Anstrengt leveringssituasjon for kjemikalier til vann- og avløpssektoren | Norsk Vann