Er det noen du mener fortjener Vannprisen 2021?

Prisen kan gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og
avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Send ditt forslag med en kort begrunnelse til post@driftsassistansen.org . Prisen deles ut på VA-konferansen/årsmøtet i Ålesund 11.mai.

Frist: 19.april