Her blir det fortløpende lagt ut presentasjoner fra konferansen.

Program

Program leverandører

Deltagerliste

DAG 1:

Bruk av sanntidsdata – Arnstein Holthe

Lekkasjeovervåkning KeyZones – Tor Morten Olsen

Smarte vannmålere – Eddie Lillejord

Sekundærrensing – Anniken Alsos

Xylem Avensor – Arve Haustavik

Overløps- og sonemåling – Ivan Rosenborg

Legionella – Johan P. Nielsen

Gemini Portal+ av Frode Sandøy (Blir ikke lagt ut. Må kontaktes)

Vannsikring fjell – Peder M. Dale

Prøvetakingsplaner – Jørgen Eikenes

Heartbeat – Pål Thorkildsen

Primærrensing 2.0 – Elvis Settnøy

Skybasert driftskontroll – Kjell Myklebust

Høydebasseng – Gunnar Ristesund

Avløpsrensing – Johan Fritz

DAG 2:

Parallell A Helsemessig sikkert drikkevann fra kilde til tappekran

Tilsyn – Erik Wahl

UV-desinfeksjon – Svein Forberg Liane

Helsemessig sikker drift – Astri Fagerhaug

Vannkiosker – Morten Grannes

Bergsprengte basseng – Anne-Marie Bomo

Inspeksjon av basseng – Sindre Lie (Blir ikke lagt ut. Må kontaktes)

 

Parallell B Strategier og planer for ledningsfornyelse – bruk av NO-DIG metoder

Fornyelse i Ålesund – Anette Desjardins

Effektiv drift – Frode Sandøy (Blir ikke lagt ut. Må kontaktes)

No-DiG – Martina B. Svedahl

Utblokking – Rune Gundhus

Strømperenovering – Svein Rune Myhre

Kummer – Vidar T. Aase

 

Parallell C Vann og avløp i spredt bebyggelse – overvann i byer og tettsteder

VA i Arealplanleggingen – Heidi Skaug

Vannforvaltningsplan – Håkon Slutaas

Tilsynskontor Drammen – Ina Rasmussen

Rettleiar NVE – Ingrid J. Verbaan

Modellbruk – Christian Almestad