Styreleder i Driftsassistansen Cato Andersen og daglig leder i Molde VA KF Bjarte Koppen.

Her et utdrag av Andersen sin tale ved overrekkelsen med juryens begrunnelse:

Vannprisen for 2021 går til Molde vann og avløp, som ble opprettet i januar 2007 ved at den kommunale VA-etaten (Byingeniøravdelingen) ble organisert som et kommunalt foretak. På landsbasis er det bare fire andre kommuner som har samme organisering.

Foretaket har 58 ansatte fordelt på 5 avdelinger: forvaltning, prosjektering, anlegg, drift vann og drift avløp. Foretaket har totalansvar for vann- og avløpstjenestene i kommunen, og dekker alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, bygging og drift av kommunens vann- og avløpsanlegg. Prisvinneren har lyktes godt med rekrutteringsarbeidet, og har dyktige medarbeidere på alle fagområder.

Foretaket driftes profesjonelt, og det er et høgt aktivitetsnivå på fornyelse av ledningsnettet og opprusting av vann- og avløpsrenseanlegg. En nøkkelfaktor i den sammenheng er klare prioriteringer, målstyring og god samhandling mellom styret og administrasjonen. Etter kommunesammenslåingen i 2020 er det lagt ned en betydelig innsats for å oppgradere vann- og avløpsanleggene i Midsund og Nesset.

Juryen vil berømme prisvinneren for målrettet og planmessig arbeid innen drift og vedlikehold, HMS-arbeid, lekkasjesøking, opprydding i spredt avløp, helhetlig overvannshåndtering og fornyelse av ledningsnettet. Nøkkelord her er et oppdatert ledningskartverk, hovedplaner, bruk av datamodeller, et komplett IK-system med tilhørende driftsrutiner og aktiv bruk av driftskontrollsystemet og FDV-systemet.

Juryen har også lagt stor vekt på prisvinnerens engasjement for Driftsassistansen. Dyktige og engasjerte fagpersoner i Molde vann og avløp har raust delt sin kunnskap med andre medlemmer gjennom omvisning på vannbehandlings- og avløpsrenseanlegg, og gjennom innlegg på konferanser, kurs og fagmøter. På den måten har prisvinneren vært en sentral bidragsyter for å heve kompetansen i vannbransjen i Møre og Romsdal. Sist, men ikke minst, har prisvinneren i en årrekke bidratt med dyktige medarbeidere til å lede Driftsassistansens driftsoperatørgrupper og faggrupper (Moldeprosessen, lekkasjesøking og avløpsrensing).

Gratulerer med en velfortjent pris !