Målsetningen med dette fellesprosjektet er bla:

  1. Sette mindre avløpsanlegg på dagsorden i forbindelse med kurs og konferanser (VA konf 2022)
  2. Kartlegge status
  3. Ta initiativ til å etablere interkommunale samarbeid

 

Se hele prosjektbeskrivelsen her.

Et orienterings-/oppstartsmøte ble gjennomført 8. juni med 14 kommuner tilstede. Påmeldingsfrist for deltagelse er 24.6.

Ta kontakt med sekretariatet om du ønsker mer info.