Som kjent og vanlig er årsmøtet kl 17:00 første dag av VA-konferansen.

Sakspapirene kan lastes ned her..