De fleste har vel fått med seg at det er et nytt avløpsdirektiv i EU på gang. Konsekvensene om dette blir vedtatt og implementert i sin nåværende form er at ca 30 silanlegg må bygges om til sekundærrenseanlegg. For noen vil det også være aktuelt å samle flere små anlegg til et stort. De store tall viser at dette vil doble gebyrene for gjennomsnittskommunen.

EU kommisjonen sin høringsfrist er 14.mars. Driftsassistansen har gitt sitt innspill til Miljødirektoratet og Norsk Vann og saken går nå sin gang i byråkratiet. KLD har sendt sitt høringssvar til EU.

Driftsassistansen har overslagskostnader på utvidelse av silanlegg til sekundærrenseanlegg så ta kontakt om det er behov i forbindelse med planlegging eller presentasjoner.

Avløpsdirektivet og konsekvenser av dette vil ellers presenteres på Norsk Vann sitt fagtreff 16.-17 mars og på VA-konferansen i Ålesund 3.-4. mai.

God info finnes ellers på Norsk Vann sine sider.

Siste:

Presentasjonene fra Norsk vann sitt fagtreff i mars: Dokumentasjon fra arrangementer | Norsk Vanns Kompetanseweb (va-kompetanse.no) («Om innspill til revidert avløpsdirektiv» er fra MD)