Befaring på Vatne og i Brattvåg blir 24.mai. Program:

  • 10:00 – 11:00 Befaring Vatne vassverk (Øyvind/Camilla)
  • 12:00 – 13:00 Lunch hos Brattvåg Vassverk med presentasjon av anlegget/erfaringer etter 10 år
  • 13:00 – 14:00 Rundtur på Brattvåg Vassverk (Nils Chr)
  • 14:00 – 14:30: Oppsummering

PÅMELDING

Anleggene ligger på Bakkegjerdet i Vatne og i Timbredalsvegen i Brattvåg.

Her er innlegget til Svein fra tirsdag 31.01:

Opptak av hele seansen finner du her: