Hei,

I Driftsassistansens strategiplan 2022-25 er et av delmålene å styrke og utvide kompetansenettverket. I handlingsplanen er en av de konkrete aktivitetene:

Opprette en faggruppe for VA-transportanlegg fra 1. kvartal 2023. Driftsassistansens faggruppe for lekkasjesøking legges ned, og lekkasjesøking og lekkasjekontroll på operativt og administrativt inngår i den nye faggruppen. Ved å opprette en faggruppe for transportanlegg, vil Driftsassistansen ha et tilnærmet komplett nettverkstilbud til driftsledere og driftsoperatører innen vannbehandling, avløpsrensing og transport av vann- og avløp.

Driftsassistansens faggrupper har som kjent målgruppe driftsansvarlige og driftsoperatører, men det er ingen tvil om at de som driver med planlegging/prosjektering også vil ha nytte av fagmøtene.

Til faggruppen trenger vi en komite på tre personer. Har du lyst til å bli med i komiteen eller har forslag til en god kandidat?

Sammen med komiteen vil sekretariatet og styret jobbe med innhold og arbeidsform. Vi ser for oss en «formell etablering» av faggruppa på årets driftsoperatørsamling i november.

Uten å foregripe for mye er det klart at vi har store utfordringer på ledningsnettet framover. På drikkevannsiden kommer krav om bedre kontroll på lekkasjene og på avløpssiden vil krav om økt rensing tvinge fram separering og fornying. Og dette er jo bare en del av transportsystemet.

Hører fra dere!