Takk til alle for en fin samling! Nær 190 deltagere med stort og smått er det høyeste på en DOP-samling til nå. Her kan du laste ned presentasjoner fra innleggene.

Program

Program

Dag 1

Valg av riktig stasjon – Ståle Fjorden

Utfordringer med lange pumpeledninger – Per-Helge-Tomren

Krav til trykkprøving og desinfeksjon – Stein Linholt

The Weakest Link -Amund Haustveit

Ferdigskrudde vannkummer – Terje-Reiersen

Trykkreduksjon – innledning – Lars Saga

Trykkreduksjonsventiler – Paal Schlytter

Smarte kontrollventiler – Kristian Drolsum

Dag 2

Hvordan bør anlegget være utformet ?- Robert meinseth

Erfaringer med dosering av vannglass – Rune Strand

Analyseprogram Egenkontroll – Fredrik Ording

Analyseutstyr – Rune Heggelund

Undervannsledninger av PE – Amund Haustveit

Bygging og drift av sjøledninger – Bjarne Bratli

Faggruppe avløp

Nordic Water – Anniken Alsos

Salsnes Filter – Tor Olav Lyng

Overvåkning av fremmedvann på ledningsnettet – Anne Kristine Misund