VA-konferansen 2024 blir 22.-23. mai på Scandic Parken i Ålesund. Legg inn i kalenderen med en gang: VA-konferansen 2024 i Ålesund

Program. Kommer senere

Programvedlegg. Kommer senere

Oversiktskart.

FOR LEVERANDØRER: 

På konferansen blir utstillerne invitert til å holde innlegg i plenum om selvvalgte tema første dag kl. 14:00 – 16:00 og andre dag kl. 10:00 – 11:30. Det legges opp til maks. ett innlegg fra hver leverandør, og hver leverandør har inntil 15 minutter til rådighet. Dette gir plass til 14 innlegg, og først til kverna-prinsippet gjelder. Leverandører som ønsker å benytte seg av denne muligheten, må gi tilbakemelding på følgende epost-adresse: jon.ivar@gjestad.no.

NB! Tittel på innlegget må oppgis.

Praktiske opplysninger om utstillingen (mindre justeringer kan forekomme):

  1. Kontaktperson Scandic Parken: Bente Knotten, bente@parkenhotel.no, tlf. 70 13 22 87.
  2. Hotellet setter ut ett bord (med duk) for 2 m stand og to bord for 3 og 4 m stand, samt 2 stoler per stand. Bordenes størrelse er 0,45 x 1,2 m. Dersom det er behov for flere bord eller stoler, kan dette skaffes.
  3. Dersom noen ønsker å sende utstyr til hotellet på forhånd, skal utstyret sendes til følgende adresse: Scandic Parken, Storgata 16, 6002 Ålesund. Samtlige kolli må merkes med «VA-konferansen 2024» og navn på firma. Hotellet har begrenset med lagerplass, og ønsker derfor at utstyr ikke ankommer før 20. mai uten etter nærmere avtale med hotellet. Hotellet vil 21. mai transportere alt utstyr til aktuell stand.
  4. Hotellet har 1 jekketralle og 2 bagasjetraller som kan benyttes.
  5. Utstillingslokalene er i 2. etasje, og utstyr tas inn via vareheis i parkeringshuset i underetasjen til hotellet, eventuelt direkte fra gateplan via inngang i 2. etasje, se utstillingskart. Vareheisen er 208 cm høy og 140 cm dyp, og døråpningen er 140 cm bred. Maks. tillatt vekt er 830 kg. Større/tyngre utstyr må tas inn via inngang i 2. etasje.
  6. Stands kan rigges kl. 19:00- 22:00 tirsdag 21. mai og kl. 07:00-09:00 onsdag 22. mai.
  7. Det vil være kursverter til stede på kveldstid tirsdag 21. mai og ellers under konferansen. Disse vil være behjelpelig dersom dere har spørsmål, behov for hjelp til transport av utstyr mv.
  8. Det er tilgang til strøm og trådløs internettforbindelse. Hver enkelt leverandør må selv sørge for skjøteledninger for strømtilknytning.

Utstillingskart. Ønsker om en spesiell plass? Kontakt jon.ivar@gjestad.no. Driftsassistansen reserverer rom på Scandic Parken.

Påmeldingsfrist: Fredag 22. mars 2024.

PÅMELDINGSSKJEMA FOR LEVERANDØRER