Årsmøtet blir arrangert onsdag 22.mai kl 17:00 på Scandic Parken i Ålesund.

Saker som ønskes tatt opp må sendes styret (post@driftsassistansen.org) innen 1.mai.

Dagsorden og sakspapirer kan lastes ned her.